Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:19

Karta DNS #DNS NL 16/2022
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.

Informácie

ID zákazky
25138
Názov predmetu
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.
Číslo spisu
DNS NL 16/2022
Číslo z vestníka VO
28927-MUT
Číslo z vestníka EU
2022/S 109-309274
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
62 001 600,00 EUR
Hlavný CPV
09134100-8 - Motorová nafta
Doplňujúci CPV
09134200-9 - Naftové palivo
09134230-8 - Bionafta
24957000-7 - Chemické aditíva
63710000-9 - Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
63712000-3 - Pomocné služby pre cestnú dopravu
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie pohonných hmôt (motorovej nafty) spĺňajúce kvalitatívne parametre podľa požiadaviek STN EN 590 do vozidiel MHD a iných dopravných prostriedkov obstarávateľskej organizácie a to vždy na 6 mesiacov. Obstarávateľská organizácia požaduje dodanie aj stočenie pohonných hmôt do svojich štyroch skladových terminálov, a to vo Vozovni Petržalka – Lúky VIII a vo Vozovni Trnávka – Jurajov dvor – juh, Trnávka – Jurajov dvor – sever a vo Vozovni Krasňany, prípadne inej čerpacej stanici v rámci Bratislavy, ktorej zriadenie oznámi obstarávateľská organizácia úspešnému uchádzačovi, a to pri predpokladanom celkovom čerpaní 48 000 000 l (litrov) pohonných hmôt počas 48 mesiacov trvania DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
04.07.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
04.07.2022 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty