Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:26

Karta obstarávania #P19V00000002
Kyjov – Dětské dopravní hřiště

Informácie

ID zákazky
2523
Názov predmetu
Kyjov – Dětské dopravní hřiště
Číslo spisu VO
P19V00000002
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 196 095,50 Kč
Hlavný CPV
45212210-1 - Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Kyjov – Dětské dopravní hřiště

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dětského dopravního hřiště v reálu TJ Sokol Kyjov na ul. Komenského v Kyjově. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektu pro stavební povolení zpracovaného společností Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, která je (vč. výkazu výměr) nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat technické specifikace a parametry uvedené v projektové dokumentaci. Technické specifikace jsou pro uchazeče závazné. Projektová dokumentace je k dispozici dálkovým přístupem, a to na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz nebo na vyžádání bude zaslána uchazeči prostřednictvím systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
05.03.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.03.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Procesný garant
Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844
Ďalšie kontakty
Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky:
Roman Pekárek
+420 778 499 407
r.pekarek@mukyjov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky:
Vaculíková Kateřina
+420 602 562 962
k.vaculikova@mukyjov.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Dokumenty