Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:25

Karta obstarávania #R3-3/209/2017
Monitory vitálnych funkcií

Informácie

ID zákazky
253
Názov predmetu
Monitory vitálnych funkcií
Číslo spisu VO
R3-3/209/2017
Číslo z vestníka VO
242/2017, 17002-MST
Číslo z vestníka EU
2017/S 235-487542
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 076 100.00 EUR
Hlavný CPV
33195100-4 - Monitory
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú monitory vitálnych funkcií na sledovanie životných funkcií pacienta, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy :
- najvyššej triedy pre pracoviská KAIM a OAIM a pod.,
- vyššej triedy pre neurológiu a neurochirurgiu a pod.,
- strednej triedy pre interné a chirurgické odbory a pod.; prenosné,
- základné, pre gynekologické pracoviská a pod..
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ostatné/Kritériá)
09.01.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty

Monitory vitálnych funkcií najvyššej triedy pre pracoviská KAIM a OAIM a pod.

Predpokladaná hodnota bez DPH
611 100.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33195100-4 - Monitory
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Monitory vitálnych funkcií vyššej triedy pre neurológiu a neurochirurgiu a pod.

Predpokladaná hodnota bez DPH
132 000.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33195100-4 - Monitory
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Monitory vitálnych funkcií strednej triedy pre interné a chirurgické odbory a pod.; prenosné

Predpokladaná hodnota bez DPH
308 000.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33195100-4 - Monitory
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Monitory vitálnych funkcií základné, pre gynekologické pracoviská a pod.

Predpokladaná hodnota bez DPH
25 000.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33195100-4 - Monitory
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody