Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:26

Karta obstarávania #R1-9/034/2019
Dezinfekčné prostriedky

Informácie

ID zákazky
2542
Názov predmetu
Dezinfekčné prostriedky
Číslo spisu VO
R1-9/034/2019
Číslo z vestníka VO
28/2019 3857-MST
Číslo z vestníka EU
2019/S 027-059615
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 615 000,00 EUR
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti „B. Opis predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.03.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.03.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty

Časť I. Tekutý dezinfekčný prostriedok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk na báze etanolu (najmenej 80% hmotnostných w/w)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
401 467,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II. Tekutý dezinfekčný prostriedok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk na báze isopropanolu a etanolu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
348 690,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť III. Alkoholové dezinfekčné prípravky na kožu bez obsahu PVP- jódu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
75 454,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IV. Alkoholové dezinfekčné prípravky na kožu s obsahom PVP- jódu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 216,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť V. Vodný roztok PVP - jódu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
74 312,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VI. Polyhexanid (ako alternatívne antiseptikum bez jódu pre oblasť pediatrie, gynekológie a pod.)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 247,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VII. Alkoholové dezinfekčné utierky na dezinfekciu cievnych vstupov s obsahom chlorhexidinu, KAZ, PVP - jod, ...

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 700,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VIII. Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu slizníc bez obsahu jódu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 150,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IX. Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu slizníc bez obsahu jódu, s obsahom chlórhexidinu a peroxidu vodíka

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 840,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť X. Sada dekolonizačných prípravkov na MRSA

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
55 484,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XI. Prostriedok na ošetrenie rán a stomií s obsahom peroxidu vodíka

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 581,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XII. Dezinfekčný prípravok na nohy pred vstupom do bazéna

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 481,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XIII. Tekuté mydlo/umývacia emulzia s dezinfekčným účinkom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 193,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XIV. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu povrchov a malých plôch postrekom v tekutej podobe

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 295,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XV. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu povrchov a malých plôch postrekom v penovej podobe

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 455,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XVI. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch z citlivých materiálov 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 205,15 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XVII. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch z citlivých materiálov 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 406,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XVIII. Dezinfekčné prostriedky na rýchlu dezinfekciu malých plôch – napustené utierky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 185,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XIX. Dezinfekčné prostriedky na rýchlu dezinfekciu malých plôch z citlivých materiálov – napustené utierky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
30 083,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XX. Suché utierky určené do uzavretého systému na dezinfekciu malých plôch

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 597,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXI. Dezinfekčná a čistiaca pena zabraňujúca zaschnutiu znečistenia na chirurgických nástrojoch

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 050,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXII. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
90 755,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXIII. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 920,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXIV. Dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných termolabilných pomôcok zabezpečujúce vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi pre manuálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
76 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXV. Dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných termolabilných pomôcok zabezpečujúce vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi pre strojové použitie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
35 475,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXVI. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na plošnú dezinfekciu 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 462,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXVII. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na plošnú dezinfekciu 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 222,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXVIII. Dezinfekčný prípravok na dezinfekciu výleviek a sanity s obsahom aktívneho chlóru s aktívnou látkou dichlorizokyanuran sodný

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
67 350,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXIX. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na dezinfekciu konštrukcií postelí a matracov 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 420,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť XXX. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na dezinfekciu konštrukcií postelí a matracov 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 804,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy