Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:45

Karta obstarávania #591/2019
Tlač a dodávka cestovných lístkov

Informácie

ID zákazky
2555
Názov predmetu
Tlač a dodávka cestovných lístkov
Číslo spisu VO
591/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 650,0000 EUR
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je tlač papierových cestovných lístkov podľa podrobnej technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy za súčastného dodržania podmienok bezpečnostných kódov a vrátane dopravy na miesto určenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2019 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.03.2019 07:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty