Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 10:17

Karta DNS #DNS 44
Potvrdenia o pôvode biometánu

Informácie

ID zákazky
25633
Názov predmetu
Potvrdenia o pôvode biometánu
Číslo spisu
DNS 44
Číslo z vestníka EU
2022/S116-328223
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
20 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
22456000-1 - Povolenia / FG05-4 - Na priemyselné použitie / Doplnkový slovník: CB30-1- Na plyn
Doplňujúci CPV
90731210-5 - Nákup emisiných kreditov na CO2
24321111-1 - Metán
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Obstarávateľ zriaďuje DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať
jednotlivé zákazky na dodanie potvrdení o pôvode biometánu, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Cieľom
tohto zámeru je umožnenie určenia zodpovedajúceho množstva zemného plynu odobraného z plynárenskej siete ako
biometánu (bioplynu), čo okrem iného umožní určenie pomernej časti biomasy v zemnom plyne spaľovanom v
prevádzkach obstarávateľa povinne zaradených v schéme EU ETS. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v
prospech obstarávateľa, ktorý vykonáva činnosť v rámci závodov na území Slovenskej republiky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2022 15:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
30.12.2022 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MH Teplárenský holding, a.s.
Adresa
Turbínová 3
Bratislava
831 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Lenka Erneková
ernekova_lenka@teko.sk
+421 556192440

Dokumenty