Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 05:03

Karta obstarávania #1078/2019
Rekonštrukcia telocviční a náraďovne na ul. Dr. Jánskeho č. 2, Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
2572
Názov predmetu
Rekonštrukcia telocviční a náraďovne na ul. Dr. Jánskeho č. 2, Žiar nad Hronom
Číslo spisu VO
1078/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
76 053,49 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45212222-8 - Stavebné práce na telocvičniach
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

sú stavebné práce na rekonštrukciu dvoch telocviční a náraďovne

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.02.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.02.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty