Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:04

Karta obstarávania #MK/A/2022/17112
Tlač a dodanie brožúr Košický detský pas

Informácie

ID zákazky
25912
Názov predmetu
Tlač a dodanie brožúr Košický detský pas
Číslo spisu
MK/A/2022/17112
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zabezpečenie tlače a dodania 5 000 ks brožúr so sériou nálepiek v parametroch:
A: Brožúra Košický detský pas:
knižný blok
Počet výtlačkov : 5 000 ks
Formát: 110x180 mm
Farba: 4 + 4,
Počet strán: 100 + cover
Papier vnútro: offset 80g
Papier obálka: krieda silk 300g - folia mat 1+0
Väzba: lepenie V2 - dlhšia strana

B: Nálepky Košický detský pas:
séria nálepiek
Počet sérií nálepiek: 5 000 ks
Počet listov v jednej sérii: 4
Formát: 100x170 mm,
- papierová nálepka, do nálepiek sa budú poltrovať krúžky podľa zaslanej grafiky.
- Séria nálepiek musí byť pri dodaní tlačoviny vložená do každého pasu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Ponuky získané v rámci prieskumu trhu budú zároveň vyhodnotené podľa § 117.

Termíny

Lehota na predkladanie
17.06.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty