Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:25

Karta obstarávania #2019/sir
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022

Informácie

ID zákazky
2652
Názov predmetu
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022
Číslo spisu VO
2019/sir
Číslo z vestníka VO
Z2019-004860
Číslo z vestníka EU
2019/S 029-065118
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
18 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77211500-7 - Údržba stromov
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Predmet obstarávania

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesnické činnosti“

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesnické činnosti“).
Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „pěstební činnost“), jakož i v poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
12.03.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.03.2019 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Procesný garant
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty