Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 15:13

Karta obstarávania #2022-51/II
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádrží II

Komunikácia