Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 18:46

Karta obstarávania #NsPCL 338/22 - právní
Obnova monitorovacích systémů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informácie

ID zákazky
27020
Názov predmetu
Obnova monitorovacích systémů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu
NsPCL 338/22 - právní
Číslo z vestníka VO
Z2022-023948
Číslo z vestníka EU
2022/S 120-338091
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 500 000,00 Kč
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33195100-4 - Monitory
33195200-5 - Centrálne monitorovacie stanice
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorovacích systémů pro multioborovou JIP, oddělení pediatrické JIP a oddělení neurologické JIP a Iktového centra Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stručný opis

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
22.07.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.07.2022 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.