Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.08.2021 19:24

Karta obstarávania #TIP-28-18-PŘ-Du
DPO - Označení vstupu do budovy PŘ

Informácie

ID zákazky
2718
Názov predmetu
DPO - Označení vstupu do budovy PŘ
Číslo spisu
TIP-28-18-PŘ-Du
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

DPO - Označení vstupu do budovy PŘ

Stručný opis

Předmětem je dodávka a montáž tabulí s označením vstupů do budovy PŘ.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
08.03.2019 12:00:00
Lehota viazanosti ponuky
07.06.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.