Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.08.2021 18:46

Karta obstarávania #TIP-23-18-PŘ-Du
PD - Sociální zázemí Dubina

Informácie

ID zákazky
2720
Názov predmetu
PD - Sociální zázemí Dubina
Číslo spisu
TIP-23-18-PŘ-Du
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD - Sociální zázemí Dubina

Stručný opis

Předmětem je zpracování projektových dokumentací.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
04.03.2019 12:00:00
Lehota viazanosti ponuky
03.06.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.