Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 20:32

Karta obstarávania #3923/2017-260
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Prievidza

Informácie

ID zákazky
275
Názov predmetu
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Prievidza
Číslo spisu
3923/2017-260
Číslo z vestníka VO
732 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
205 139,23 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných stavebných a montážnych prác na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Mariánska č. 6 Prievidza, ktoré zahŕňajú nasledovné činnosti: zateplenie obvodového plášťa a strechy v celom rozsahu, výmenu odvodových výplní objektu, zateplenie stropov nevykurovaných priestorov nad I. PP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.02.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty