Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:13

Karta obstarávania #R1-9/244/2017
Stavebné úpravy sociálnych zariadení - kúpeľne pre imobilných pacientov na lôžkových oddeleniach v bloku „A“/žena a dieťa/ v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda

Informácie

ID zákazky
276
Názov predmetu
Stavebné úpravy sociálnych zariadení - kúpeľne pre imobilných pacientov na lôžkových oddeleniach v bloku „A“/žena a dieťa/ v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
Číslo spisu VO
R1-9/244/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
102 000.00 EUR
Hlavný CPV
45211310-5 - Stavebné práce na kúpeľniach
Doplňujúci CPV
45215130-7 - Stavebné práce na objektoch kliník
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Existujúce kúpeľne nespĺňajú podmienky pre imobilných pacientov - z uvedených dôvodov je potrebná rekonštrukcia dlažby, keramického obkladu a výmena vaní za sprchovací kút so sedátkom a vybudovaním WC s madlami. Rekonštrukčné práce sú nevyhnutné z dôvodu zvýšenia hygienického štandardu a bezpečnosti pacienta.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Stavebné úpravy sociálnych zariadení - kúpeľne pre imobilných pacientov na lôžkových oddeleniach v bloku „A“/žena a dieťa/ v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda (Ponuka (len jedna obálka))
22.12.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty