Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 03:19

Karta obstarávania #2022082
Detské drevené stoličky

Informácie

ID zákazky
27616
Názov predmetu
Detské drevené stoličky
Číslo spisu
2022082
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 700,00 EUR
Hlavný CPV
39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti
Doplňujúci CPV
39112000-0 - Stoličky
39113000-7 - Rôzne sedadlá a stoličky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Drevená stolička z bukového masívu, výška sedadla
- 31 cm (najmladšia veková skupina – 3 roky), počet – 25 ks
- 38 cm (predškoláci – 6 rokov), počet – 25 ks
Vytvarované operadlo a sedadlo ergonomickým tvarom.
Pätky slúžiace proti poškriabaniu podlahy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty