Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 03:58

Karta obstarávania #2022083
Šatňové skrinky pre deti a na lôžkoviny

Informácie

ID zákazky
27727
Názov predmetu
Šatňové skrinky pre deti a na lôžkoviny
Číslo spisu
2022083
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 082,00 EUR
Hlavný CPV
39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
Doplňujúci CPV
39122000-3 - Skrine a knižnice
39141300-5 - Skrine
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

11x šatňa s lavičkou a roštom, 2x skriňa 3-dvierková na lôžkoviny, 6x dvierka na skriňu s lôžkovinami

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.07.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty