Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 23:57

Karta obstarávania #2022129
Vnútorné žalúzie a sieťky na okná

Informácie

ID zákazky
28277
Názov predmetu
Vnútorné žalúzie a sieťky na okná
Číslo spisu
2022129
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 998,00 EUR
Hlavný CPV
39515430-8 - Vodorovné žalúzie
Doplňujúci CPV
39525500-3 - Siete proti hmyzu
45421145-2 - Montáž žalúzií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vnútorné žalúzie a sieťky na okná do novootvorenej a zrekonštruovanej triedy a príslušných priestorov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty