Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 22:02

Karta obstarávania #2022039
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

Informácie

ID zákazky
28443
Názov predmetu
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice
Číslo spisu
2022039
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
56 389,00 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45216121-8 - Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
44111000-1 - Stavebné materiály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2022 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty