Stav: Zrušená

Serverový čas: 05.10.2022 04:32

Karta obstarávania #CPTT-ON-2022/002112
Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu

Informácie

ID zákazky
28551
Názov predmetu
Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu
Číslo spisu
CPTT-ON-2022/002112
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
48 433,47 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu „Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Maliarik
peter.maliarik@minv.sk
+421 908786925

Dokumenty