Stav: Stornovaná

Serverový čas: 21.07.2018 15:10

Karta obstarávania #ÚtVO/1001/2018
Zabezpečenie kamenárskych prác

Informácie

ID zákazky
287
Názov predmetu
Zabezpečenie kamenárskych prác
Číslo spisu VO
ÚtVO/1001/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45262510-9 - Kamenárske práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie kamenárskych prác - zhotovenie mien s rokmi narodenia a úmrtia zomrelých, ktorí boli pochovaní na náklady Mesta Trnava. Obstarávateľ požaduje aby boli nápisy vytesané do žulovej spoločnej spomienkovej náhrobnej tabule. Typ písma požadujeme totožný s existujúcim nápisom (viď foto č. 1 a 2.). Veľkosť písma 3 cm, písmo sekané, zlatené zlatou farbou.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Súťažné kolo (Ponuka (len jedna obálka))
24.01.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 918466551

Dokumenty