Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 20:04

Karta obstarávania #OB22MBB080
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI

Informácie

ID zákazky
29363
Názov predmetu
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
Číslo spisu
OB22MBB080
Číslo z vestníka VO
14616 - MDS
Číslo z vestníka EU
2023/S 076-227576
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Súťažný dialóg
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
287 000,00 EUR
Hlavný CPV
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Doplňujúci CPV
71222000-0 - Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71247000-1 - Dohľad nad stavebnými prácami
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom súťaže je revitalizácia a modernizácia významného verejného priestoru - Námestia slobody v Banskej Bystrici, ktorý je charakteristický významnou západo–východnou kompozičnou osou mesta.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

1. ETAPA - lehota na podanie žiadosti o účasť
31.05.2023 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
31.05.2023 12:10:00
2. Etapa - NÁVRH A CENA
23.10.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.10.2023 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Banská Bystrica
Adresa
Československej armády 26
Banská Bystrica
97401, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4778

Dokumenty