Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.10.2022 04:20

Karta obstarávania #16/PTK/2022
Systém monitorovania pacientov

Informácie

ID zákazky
29380
Názov predmetu
Systém monitorovania pacientov
Číslo spisu
16/PTK/2022
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
Doplňujúci CPV
33195200-5 - Centrálne monitorovacie stanice
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom PTK je Systém monitorovania pacientov (monitorovacia centrála, monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom, prenosný monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom). Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícii na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" v pravej hornej časti obrazovky.

Termíny

Len komunikácia
11.08.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant

katarina.kupcova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty