Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2023 20:42

Karta obstarávania #29555
Strojné vybavenie do ŠRV

Informácie

ID zákazky
29555
Názov predmetu
Strojné vybavenie do ŠRV
Číslo spisu
29555
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
73 320,00 EUR
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie strojného vybavenia do ŠRV. Zákazka sa delí na 2 časti:
časť č.1 - ťahaný diskový kultivátor podľa technickej špecifikácie
časť č.2 - mulčovač podľa technickej špecifikácie

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGROVES s.r.o.
Adresa
Zalužice 419
Zalužice
072 34, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jozef Ranič
ranic@agroves.sk
+421 095310467

Dokumenty

Časť 1

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
44 633,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
28 686,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy