Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 23:16

Karta obstarávania #6/2022/NZP
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Informácie

ID zákazky
29572
Názov predmetu
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław
Číslo spisu
6/2022/NZP
Číslo z vestníka EU
2022/S 150-430701
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79710000-4 - Bezpečnostné služby
Doplňujúci CPV
79714000-2 - Dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodna z dokumentem Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę z wyjątkami wskazanymi w SWZ – szczegóły zawiera SWZ

Termíny

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
17.08.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.08.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Port Lotniczy Wrocław S.A.
Adresa
Graniczna 190
Wrocław
54-530, Poľská republika
Procesný garant
Katarzyna Wójcik
kw.zp@airport.wroclaw.pl
+48 603414800
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://airport.wroclaw.pl/biznes/przetarg/

Dokumenty