Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 22:29

Karta obstarávania #25/2022/LG/prieskum
Dodávka 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu (PHZ)

Informácie

ID zákazky
29573
Názov predmetu
Dodávka 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu (PHZ)
Číslo spisu
25/2022/LG/prieskum
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
Doplňujúci CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na dodávku 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.08.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubomír Grejták
lubomir.grejtak@nczisk.sk
Ďalšie kontakty
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/630

Dokumenty