Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:19

Karta obstarávania #SE-VO2-2022/004522
Zabezpečenie celodenného stravovania - Gabčíkovo

Informácie

ID zákazky
29667
Názov predmetu
Zabezpečenie celodenného stravovania - Gabčíkovo
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004522
Číslo z vestníka VO
39036-MSS 190/2021
Číslo z vestníka EU
2022/S 165-469277
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 039 790,73 EUR
Hlavný CPV
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie celodenného stravovania (vrátane víkendov a sviatkov) pre ubytované osoby

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.09.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Nikola Šimunová
nikola.simunova@minv.sk
+421 250944439

Dokumenty