Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2022 10:47

Karta zákazky #DNS NL 2/2022-003
Autobatérie a trakčné batérie_AB02_2022

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS NL 2/2022 Autobatérie a trakčné batérie

Informácie

ID zákazky
29673
Názov predmetu
Autobatérie a trakčné batérie_AB02_2022
Číslo spisu
DNS NL 2/2022-003
Číslo z vestníka VO
23168 – MUT
Číslo z vestníka EU
2022/S 084-227951
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
15 118,40 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie autobaterií v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2022 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.08.2022 08:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Autobatéria 12V 225 Ah

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 618,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Autobatéria 12V 185 Ah

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy