Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 17:35

Karta obstarávania #60303-2019-9
Systém na odstraňovanie snehu z nákladných vozidiel

Informácie

ID zákazky
2975
Názov predmetu
Systém na odstraňovanie snehu z nákladných vozidiel
Číslo spisu VO
60303-2019-9
Číslo z vestníka EU
2019/S 052-119091
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 100 000,00 EUR
Hlavný CPV
42995000-7 - Rôzne čistiace stroje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia, t.j. dodanie a montáž zariadení na odstránenie snehu a ľadu z nákladných vozidiel, prívesov, skriňových vozidiel a prepravných kontajnerov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.04.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Beniač
martin.beniac@ndsas.sk
+421 258311036

Dokumenty