Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:15

Karta obstarávania #2021-128
Montáž istiacich systémov v prevádzke ZEVO.

Informácie

ID zákazky
29758
Názov predmetu
Montáž istiacich systémov v prevádzke ZEVO.
Číslo spisu
2021-128
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 088,38 EUR
Hlavný CPV
35113000-9 - Bezpečnostné inštalácie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie, certifikovanie a následné odskúšanie kotviacich bodov na vopred určených miestach v prevádzke ZEVO spoločnosti OLO a.s., pre pravidelne vykonávané práce vo výškach aj s kompletnou dokumentáciou.
Istiaci systém musí spĺňať normu EN 795:2012t.

Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou prílohy č. 1- Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty