Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 12:15

Karta obstarávania #003/240/2019
Tlačiarenské služby - minisúťaž rybárske tabule

Informácie

ID zákazky
2989
Názov predmetu
Tlačiarenské služby - minisúťaž rybárske tabule
Číslo spisu VO
003/240/2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Tabuľa materiál - hliník AL, alebo oceľ, alebo iný pevný materiál nie plast, rozmery 60x45cm, viď príloha, nadpis na tabuľu viď príloha, vrátane dopravy na miesto určenia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2019 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.03.2019 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty