Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2023 22:40

Karta zákazky #6/4/2021/DNS -020/2022
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre výzva č. 20

Informácie

ID zákazky
29959
Názov predmetu
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre výzva č. 20
Číslo spisu
6/4/2021/DNS -020/2022
Číslo z vestníka VO
14204-MUS
Číslo z vestníka EU
2021/S 038-095285
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
37 615,32 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zadávanie v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na
roky 2021-2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a)77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva
b)77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.08.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty