Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.09.2023 16:17

Karta obstarávania #11610-2519/2022
Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo

Detail správy #292728

Dátum a čas doručenia
21.09.2022 12:55:15
Od
Mesto Hurbanovo
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Vážený uchádzač,

týmto Vám dávame na vedomie, že verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO, t.j. v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Po odstránení chýb v PD, bude zákazka vyhlásená opätovne.

S pozdravom

Mgr. Vojtech Valkó - manažér VO.