Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 15:22

Karta obstarávania #18/8/2022
Didaktické pomôcky - logické hry

Informácie

ID zákazky
30220
Názov predmetu
Didaktické pomôcky - logické hry
Číslo spisu
18/8/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 385,83 EUR
Hlavný CPV
37520000-9 - Hračky
Doplňujúci CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Didaktické pomôcky - logické hry sú určené na rozvoj na rozvoj detskej zvedavosti, súťaživosti a samostatnosti. Rozvíjajú priestorové a logické myslenie. Pomáhajú pracovať s chybou a vedieť sa kontrolovať bez pomoci učiteľa. Pomáhajú rozvíjať matematické kompetencie detí podľa ich možností a schopností.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty