Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:48

Karta obstarávania #2022165
Pracovné zošity pre predškolákov

Informácie

ID zákazky
30233
Názov predmetu
Pracovné zošity pre predškolákov
Číslo spisu
2022165
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 350,00 EUR
Hlavný CPV
22830000-7 - Zošity
Doplňujúci CPV
22110000-4 - Tlačené knihy
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie 934 sád zošitov pre predškolákov pre 20 MŠ v Petržalke s možnosťou rozvozu v jeden deň po dohode s Objednávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2022 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty