Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 15:11

Karta obstarávania #2022171
Prenájom mobilných toaliet a WC karavan – Petržalka fest – ukončenie leta 2022

Informácie

ID zákazky
30510
Názov predmetu
Prenájom mobilných toaliet a WC karavan – Petržalka fest – ukončenie leta 2022
Číslo spisu
2022171
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 954,00 EUR
Hlavný CPV
24955000-3 - Chemické záchody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prenájom mobilných wc na podujatie Ukončenie leta 2022 s dopravou/dovoz, zloženie, hygienické vybavenie, odvoz, servis/.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty