Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:40

Karta obstarávania #2022172
Zdravotná a záchranná služba – Petržalka fest – ukončenie leta 2022

Informácie

ID zákazky
30511
Názov predmetu
Zdravotná a záchranná služba – Petržalka fest – ukončenie leta 2022
Číslo spisu
2022172
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
828,00 EUR
Hlavný CPV
75252000-7 - Záchranné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie zdravotnej záchrannej a záchrannej služby počas podujatia Ukončenie leta 2022 dňa 9.9.2022 od 14:00 do 23:00 hod. v sade Janka Kráľa – Tyršovo nábrežie v Petržalke v rozsahu neodkladnej prvej pomoci

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty