Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:00

Karta obstarávania #2582022
Prekrytie pieskovísk tienidlami

Informácie

ID zákazky
30533
Názov predmetu
Prekrytie pieskovísk tienidlami
Číslo spisu
2582022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 680,00 EUR
Hlavný CPV
39515400-9 - Tienidlá
Doplňujúci CPV
39522130-7 - Tieniace plachty
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Montáž 2 ks tieniacich plácht s výškovo nastaviteľným mechanizmom inštalovaným na stĺpoch. Plachty budú tieniť/zakrývať 2 pieskoviská lemované nízkymi betónovými múrikmi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty