Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 20:27

Karta DNS #6701/2019-260
Propagačné predmety

Informácie

ID zákazky
3056
Názov predmetu
Propagačné predmety
Číslo spisu
6701/2019-260
Číslo z vestníka VO
13641-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 102-246530
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
300 000,00 EUR
Hlavný CPV
22462000-6 - Propagačný materiál
Doplňujúci CPV
22816100-4 - Poznámkové bloky
22816300-6 - Samolepiace poznámkové bločky
22817000-0 - Diáre alebo osobné organizéry
30199792-8 - Kalendáre
30197645-9 - Karta na tlač
30193400-2 - Knižné zarážky
22815000-6 - Zápisníky
22852000-7 - Zakladače
22852100-8 - Spisové dosky
30192130-1 - Ceruzky
30192100-2 - Vymazávacie potreby (guma, zmizík)
30192121-5 - Guľôčkové perá
30192126-0 - Technické perá
30192122-2 - Plniace perá
39516120-9 - Podložky
37822300-9 - Kriedy
30192000-1 - Kancelárske potreby
30192125-3 - Zvýrazňovače
37822100-7 - Pastelky
30194500-0 - Písacie pomôcky
30192127-7 - Držiaky na perá
30197100-7 - Sponky, cvočky, pripináčiky
30199762-9 - Batožinové visačky
39225600-1 - Sviečky
15842300-5 - Cukrovinky
34722100-5 - Balóny
37525000-4 - Hračkárske balóny a lopty
15842310-8 - Tvrdé cukríky
15842000-2 - Čokoláda a cukrovinky
30195800-0 - Závesné vešiaky alebo držiaky
22459100-3 - Reklamné nálepky a pásy
33141118-0 - Utierky
30199740-9 - Firemné vizitky
30199731-3 - Vizitkáre
15897300-5 - Potravinové balíčky
18900000-8 - Brašnárske výrobky, sedlárske výrobky, vrecká a tašky
18932000-1 - Športové tašky
32523000-5 - Telekomunikačné príslušenstvo
39221120-4 - Šálky a poháre
39221110-1 - Kameninový/keramický/hlinený riad
39221121-1 - Šálky
39225710-5 - Fľaše
18221300-7 - Pršiplášte
39221000-7 - Kuchynské vybavenie
30199230-1 - Obálky
18931100-5 - Batohy
18925200-1 - Puzdrá
39295200-8 - Dáždniky
18921000-1 - Kufre
18331000-8 - Tričká s krátkym rukávom
18221200-6 - Bundy
22140000-3 - Letáky
15831600-8 - Med
15863000-5 - Čaj
15861000-1 - Káva
39241100-4 - Nože
31111000-7 - Adaptéry
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky zadávanej v rámci DNS je nákup bežne dostupného tovaru - propagačných predmetov v rozsahu nižšie uvedených skupín CPV kódov:

Poznámka

Zámerom verejného obstarávateľa je zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO") za účelom zadávania zákaziek na dodanie tovaru – propagačných predmetov, v predpokladanej hodnote 300 000 EUR a v trvaní od okamihu jeho zriadenia do 31.12.2021.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.06.2019 23:59:59
Doba zriadenia DNS
30.12.2021 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marek Motyka
marek.motyka@land.gov.sk
+421 259266234

Dokumenty