Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:38

Karta obstarávania #31-08-2022
Prenájom pivných setov na podujatie - Petržalkafest - Ukončenie leta 2022

Informácie

ID zákazky
30777
Názov predmetu
Prenájom pivných setov na podujatie - Petržalkafest - Ukončenie leta 2022
Číslo spisu
31-08-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 140,00 EUR
Hlavný CPV
39113600-3 - Lavičky
Doplňujúci CPV
39121200-8 - Stoly
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prenájom drevených pivných setov v počte 45 ks

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty