Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 03:38

Karta obstarávania #CPZA-ON-2022/006006-004
Považský Chlmec, areál SŠPO, vybudovanie ihriska

Informácie

ID zákazky
30822
Názov predmetu
Považský Chlmec, areál SŠPO, vybudovanie ihriska
Číslo spisu
CPZA-ON-2022/006006-004
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
236 759,72 EUR
Hlavný CPV
45212200-8 - Stavebné práce na stavbe športových zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Andrea Slezáková
andrea.slezakova@minv.sk
+421 961405402

Dokumenty