Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.01.2020 12:34

Karta obstarávania #OKT/0077/19
Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2019

Informácie

ID zákazky
3087
Názov predmetu
Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2019
Číslo spisu VO
OKT/0077/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 070 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je oprava chodníků v rozdělení na 5 částí.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s opravou chodníků ve městě Uherský Brod. Stavební práce jsou vyvolány nevyhovujícím stavem, konkrétně se jedná o stavební práce spočívající v demontáži stávajících konstrukcí chodníků a nahrazením těchto konstrukcí za nové. Opravou dojde k odstranění špatného stavu chodníků, nerovností, prohlubní, špatného odvodnění, popraskání plošné dlažby, k zajištění lepšího udržování čistoty či schůdnosti.

Trasa je vedena ve stávajících chodníkových liniích.

Podkladem pro vypracování nabídky je dokumentace pro provádění stavby.


Účastníci, kteří podají listinnou nabídku, budou zařazeni do elektronické aukce.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba listinne

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
03.04.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Bc. Petr Podolan, 572 805 404, petr.podolan@tsub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.