Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:19

Karta obstarávania #2/CESTY/ER
realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií

Informácie

ID zákazky
30982
Názov predmetu
realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií
Číslo spisu
2/CESTY/ER
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Realizácia opravy lokálnych výtlkov miestnych komunikácii, oprava miestnej komunikácie Hŕbok, oprava miestnej komunikácie Hviezdoslavova, oprava miestnej komunikácie Športová, oprava spevnenej plochy pre motorové vozidlá na sídlisku Paseka. Všetko v rozsahu a spôsobom ako je uvedené vo výkaze výmer zadanie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

viac viď výzvu na predkladanie ponúk

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.09.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
obec Závadka nad Hronom
Adresa
Osloboditeľov 144/27
Závadka nad Hronom
97667, Slovenská republika
Procesný garant
Július Ernek
julius.ernekii@gmail.com
+421 902374738

Dokumenty