Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:33

Karta obstarávania #7-9-2022
Hračky, učebné pomôcky a doplnky do materskej školy

Informácie

ID zákazky
31012
Názov predmetu
Hračky, učebné pomôcky a doplnky do materskej školy
Číslo spisu
7-9-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 002,55 EUR
Hlavný CPV
37520000-9 - Hračky
Doplňujúci CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Hračky, učebné pomôcky a doplnky určené pre deti v predškolskom veku, ktoré sú zamerané na rozvoj motorických, logických, numerických, jazykových schopností a zručností dieťaťa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty