Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.09.2022 17:13

Karta DNS #2022-148
Veľkokapacitné kontajnery

Informácie

ID zákazky
31200
Názov predmetu
Veľkokapacitné kontajnery
Číslo spisu
2022-148
Číslo z vestníka EU
2022/S 177-500294
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
729 945,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie veľkokapacitných kontajnerov určených na zber odpadu. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.10.2022 13:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.10.2022 13:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Vojteková, PhD.
zuzana.vojtekova@apuen.sk
+421 948071660

Dokumenty