Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2022 15:20

Karta obstarávania #OZ20-2022-02
Rezivo zo SM na ochranu MLP

Informácie

ID zákazky
31224
Názov predmetu
Rezivo zo SM na ochranu MLP
Číslo spisu
OZ20-2022-02
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
03419000-0 - Stavebné drevo/rezivo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka reziva z dreviny smrek o rozmeroch 50x50x2000 mm v počte 7600 ks a 50x25x1800 mm v počte 3800 ks. Cenová kalkulácia musí zahŕňať aj náklady na dopravu tovaru na miesto uskladnenia (Muránska Zdychava - Karafová 131, 050 01 Revúca).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2022 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Gemer
Adresa
Námestie slobody 2
Revúca
05080, Slovenská republika
Procesný garant
Jozef Ďurkovič
jozef.durkovic@lesy.sk
+421 905278811

Dokumenty