Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 15:35

Karta obstarávania #2022182
Žalúzie a sieťky na okná - nová trieda

Informácie

ID zákazky
31265
Názov predmetu
Žalúzie a sieťky na okná - nová trieda
Číslo spisu
2022182
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
480,00 EUR
Hlavný CPV
39515430-8 - Vodorovné žalúzie
Doplňujúci CPV
39525500-3 - Siete proti hmyzu
45421145-2 - Montáž žalúzií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Žalúzie a sieťky na okná do novej triedy v škôlke.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty