Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:36

Karta obstarávania #2022183
Svietidlá s montážou a demontážou v počte 173 kusov

Informácie

ID zákazky
31269
Názov predmetu
Svietidlá s montážou a demontážou v počte 173 kusov
Číslo spisu
2022183
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 000,00 EUR
Hlavný CPV
31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Doplňujúci CPV
45111300-1 - Demontážne práce
45255400-3 - Montážne práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Svietidlá s demontážou pôvodných a montážou nových svietidiel do škôlky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty