Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2023 20:54

Karta DNS #2022-143
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“

Detail správy #315745

Dátum a čas doručenia
03.11.2022 14:55:53
Od
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a doplnení dodatočných CPV kódov do oznámenia o vyhlásení vo

Verejný obstarávateľ informuje o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk na 28.11.2022 do 10:00 h z dôvodu plánovanej odstávky systému Úradu pre verejné obstarávanie v čase lehoty na predkladanie ponúk a o doplnení dodatočných CPV kódov do oznámenia o vyhlásení  verejného obstarávania, ktoré neboli z dôvodu administratívnej chyby zverejnené v pôvodnom oznámení:


Dodatočné CPV kódy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: II

Časť č.: 2

Miesto, kde má byť CPV kód upravený: 2.2

Namiesto: Dodatočný kód CPV: 35113470-4

má byť: Dodatočný kód CPV: 33140000-3 33735100-2 35113430-2 35113440-5 1/ 2 35113450-8 35113460-1 35113490-0 18100000-0 18200000-1 18300000-2 18400000-3 18800000-7 60000000-8 35113470-4


Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV

Miesto, kde má byť text upravený: 2.2

Namiesto: 22.11.2022 10:00 má byť: 28.11.2022 10:00


Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV

Miesto, kde má byť text upravený: 2.3


Namiesto: 28.11.2022 má byť: 06.12.2022