Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 11:03

Karta DNS #2022-143
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“

Informácie

ID zákazky
31560
Názov predmetu
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“
Číslo spisu
2022-143
Číslo z vestníka EU
2022/S 207-590251
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
475 000,00 EUR
Hlavný CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
Doplňujúci CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
35113470-4 - Ochranné košele a nohavice
33735100-2 - Ochranné okuliare
35113430-2 - Bezpečnostné vesty
35113440-5 - Reflexné vesty
35113450-8 - Ochranné kabáty alebo plášte
35113460-1 - Ochranné ponožky
35113490-0 - Ochranný plášť
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
18200000-1 - Zvršky
18300000-2 - Odevy
18400000-3 - Špeciálne odevy a doplnky
18800000-7 - Obuv
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie OOPP. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania a environmentálne charakteristiky. Rozsah predmetu konkrétnej zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta dodania predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
28.11.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
28.11.2022 10:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.12.2026 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty

Zákazky